ارتباط

لطفا به منظور هرگونه ارتباط با خانم ژاله علیپور اعم از درخواست مشاوره، سخنرانی، شرکت در همایش ها و برنامه های زنده فرم زیر را پرکنید.

پس از تایید و ثبت فرم در اسرع وقت مدیر برنامه های خانم علیپور با شما تماس می گیرند.